Vi hjälper din idé vidare oavsett om den föds på SUS eller på Regionbuss 1 mot Kristianstad.

Har du fått en idé om en lovande produkt eller tjänst genom ditt jobb på Region Skåne? Prata då med oss. Vårt uppdrag är att ta tillvara idéer med kommersiell potential från alla delar av Region Skånes vardag. Tillsammans gör vi din idé redo för nästa steg. Läs mer om Innovator Skåne

Beskriv din idé

333
Inskickade idéer
sedan september 2013

Välkommen med din idé

Med eller utan Innovator

Innovator Skåne söker idéer som kan bli produkter eller tjänster med tydlig kundnytta och kommersiell potential. Det får gärna vara en idé för en internationell marknad, men Region Skånes egen verksamhet kan också vara en framtida kund.

I de fall vi ser kommersiell potential i din idé, men inte tror oss vara den bästa partnern för den fortsatta utvecklingen, presenterar vi dig för andra aktörer som kan hjälpa dig vidare.

Vill du driva din idé vidare helt på egen hand? Då kan vi diskutera om ett fribrev kan vara aktuellt i ditt fall. Fribrevet som undertecknas av Regiondirektören ger dig full rätt till och ansvar för din idé.

Så här utvecklar vi din idé

Innovator hjälper till att renodla och utveckla din idé tekniskt, affärsmässigt och juridiskt. Vi plockar in de samarbetspartners som behövs just i ditt fall och vi arbetar efter en beprövad och effektiv metod, tillsammans med dig som idégivare.

InnovatorSkåne_processmodell_v2

Titta närmare på varje steg Eller kontakta oss för mer info.